John Berger
Sätt at se på konst
Originalets titel: Ways of Seeing
Översättare: Nils-Göran Hökby
Fakta
170 s. Inbunden
Utgivningsdatum: 2018-05-04
ISBN: 978-91-85311-48-4
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

När John Bergers bok Sätt att se på konst, baserad på den engelska tv-serien Ways of Seeing, kom ut 1972 påverkade den en hel generations sätt att se på konst. Boken visar, genom ord och bild, att det vi uppfattar när vi tittar på en bild alltid har sitt ursprung i våra egna tankar om skönhet, form och smak. Vi ser aldrig enbart en bild – vi ser alltid en bild utifrån vår uppfattning om den värld vi lever i.

Lindskog Quality Classics är en serie utvalda klassiker gjorda med högsta kvalitet vad beträffar papper och grafisk utformning.

RÖSTER OM BOKEN


JOHN BERGER
John Berger (1926–2017) var en av 1900-talets mest inflytelserika konstkritiker och författare som utifrån ett marxistiskt perspek­tiv analyserade konst. I mitten av sjuttiotalet flyttade han till den lilla bergsbyn Quincy i Haute-Savoie där han ägnade en stor del av sitt författar­skap till att utforska livsbeting­elserna för de europeiska bönderna. 1972 fick han Bookerpriset för romanen G., en berät­telse om en modern Don Juan som efter en serie missöden kommer till politisk insikt.
BÖCKER
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn/fax: 046-39 60 65
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se