MANUS

Om du har skrivit ett manuskript är du välkommen att skicka det till oss. Vi tar helst emot fullständiga manus, eftersom det underlättar vår bedömning. Bifoga gärna ett följebrev med några rader som introduktion.

Manuskriptet ska vara utskrivet på papper. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot manus per e-post eller på cd.

Var noga med att uppge namn och adress. Vår målsättning är att återkomma med ett skriftligt besked inom två månader. Ibland kan det emellertid dröja längre.

Skicka alltid en kopia av manuskript, foton, illustrationer osv – aldrig original. Inskickat material återsändes endast på begäran. Märk kuvertet med "MANUS".

Manuset skickas till:
Lindskog Förlag
Döbelnsgatan 44
113 52 Stockholm

<Tillbaka
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn/fax: 046-39 60 65
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se