Tommy Karman
När haven tystnade
Memoarer & biografier
96 s. Inbunden
Utgivningsdatum: 2018-11-23
ISBN: 978-91-85311-75-0
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

När haven tystnade är en själv­biografisk berättelse om en far som förlorar sin son i en över­dos, men också en berät­telse om en far som inte förmår möta en människa som ropar efter hjälp, och hur fadern står handfallen inför sin sons liv och den destruk­tiva värld han befinner sig i. Författaren skriver också om sorgen och det skuldkänslo­mörker som följde efter sonens död och som fortfarande kastar skuggor över hans liv.

Författaren berör även sin egen barndom för att få en förklaring till sin själsliga oför­måga och finner en tystnadens diktatur där känsloyttringar tystades ner. Senare i livet får han därför svårt att förhålla sig till känsloutbrott, i synnerhet då de kommer från hans egen son. Han viker undan och försvinner, blir tillintetgjord.

Syftet med boken är att ge andra föräldrar i liknande livssituationer hopp. Att livet trots allt fortsätter, men på ett annat sätt.

RÖSTER OM BOKEN

"Det är sällan man stöter på så här bra texter i hudlös jagform ... När Karman skriver om det som ligger allra närmast är han outhärdligt bra."

Fredrik Björkman, Arbetarbladet

TOMMY KARMAN
Tommy Karman är fiskarson och uppvuxen på en ö utanför Gävle. Som ung var utbild­ning på universitet och högskola ingen själv­klarhet, men när han väl lyckades komma in där var det som om en ny värld öppnades för honom. I sitt yrkesliv har han arbetat med reklam och marknadsföring, men även skrivit manus för dataspel. Efter att hans son gick bort 2010 har naturen och havet varit en vik­tig del i hans väg tillbaka till livet. När haven tystnade är hans debutbok.
BÖCKER
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn/fax: 046-39 60 65
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se