Facebook    Instagram    Twitter    Nyhetsbrev 

Tommy Karman
NÄR HAVEN TYSTNADE
Memoarer & biografier
96 s. Inbunden
Utgivningsdatum: 2018-11-23
ISBN: 978-91-85311-75-0
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

När haven tystnade är en själv­biografisk berättelse om en far som förlorar sin son i en över­dos, men också en berät­telse om en far som inte förmår möta en människa som ropar efter hjälp, och hur fadern står handfallen inför sin sons liv och den destruk­tiva värld han befinner sig i. Författaren skriver också om sorgen och det skuldkänslo­mörker som följde efter sonens död och som fortfarande kastar skuggor över hans liv.

Författaren berör även sin egen barndom för att få en förklaring till sin själsliga oför­måga och finner en tystnadens diktatur där känsloyttringar tystades ner. Senare i livet får han därför svårt att förhålla sig till känsloutbrott, i synnerhet då de kommer från hans egen son. Han viker undan och försvinner, blir tillintetgjord.

Syftet med boken är att ge andra föräldrar i liknande livssituationer hopp. Att livet trots allt fortsätter, men på ett annat sätt.

RÖSTER OM BOKEN

"Det är sällan man stöter på så här bra texter i hudlös jagform ... När Karman skriver om det som ligger allra närmast är han outhärdligt bra."

Fredrik Björkman, Arbetarbladet

"Jag gråter mig igenom en adoptivfars uppvaknande ur adoptionsdimman, en dimma som är oerhört smärtsam att komma ur. Tommy Karmans debutroman är en knappt hundra sidor lång självrannsakan om livsprojektet som havererade, en dröm som dog, om insikten om att kärlek inte är detsamma som kompetens och hur vägar till helvetet kan kantas av de bästa av intentioner."

Maria Fredriksson, Stulen identitet (Instagram)

TOMMY KARMAN
Tommy Karman är fiskarson och uppvuxen på en ö utanför Gävle. Som ung var utbild­ning på universitet och högskola ingen själv­klarhet, men när han väl lyckades komma in där var det som om en ny värld öppnades för honom. I sitt yrkesliv har han arbetat med reklam och marknadsföring, men även skrivit manus för dataspel. Efter att hans son gick bort 2010 har naturen och havet varit en vik­tig del i hans väg tillbaka till livet. När haven tystnade är hans debutbok.
BÖCKER
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn: 070-352 50 30
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se