Facebook    Instagram    Twitter    Nyhetsbrev 

Virginia Woolf
MOT FYREN
Originalets titel: To the Lighthouse
Översättare: IngaLisa Munck och Sonja Bergvall
Skönlitteratur
291 s. Inbunden
Utgivningsdatum: 2018-08-31
ISBN: 978-91-85311-72-9
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

När Virginia Woolf våren 1925 påbörjade sitt arbete med romanen Mot fyren var den inte bara tänkt att bli en självbiografisk berättelse om hennes familj och deras sommar­hus i Cornwall, i boken gestaltat genom familjen Ramsay på ön Isle of Skye. Tanken var att även återge de myriader av intryck som en människa tar emot under en vanlig dag, hur dessa förbleknar eller inpräntas i vårt medvetande och formar våra liv.

Med sin på en gång fasta och fria komposition, sin känsliga uttrycksfullhet och sin hisnande pendling mellan olika tids- och känsloplan utgör Mot fyren en höjdpunkt i Virginia Woolfs författarskap.

RÖSTER OM BOKEN


VIRGINIA WOOLF
Virginia Woolf (1882-1941) är en av den litterära modernismens förgrundsgestalter som med sin nydanande prosa haft stor betydelse för många författare. Med sitt moderna sätt att tänka var hon även en förebild i kampen för kvinnans frigörelse, inte minst för kvinnan som skapande konstnär. Från 1900-talets början fram till tiden för andra världskriget ingick hon i den så kallade Bloomsburygruppen, en krets intellektuella som hade stort inflytande på kulturlivet i England.
BÖCKER
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn: 070-352 50 30
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se