Facebook    Instagram    Twitter    Nyhetsbrev 

Clay A. Johnson
INFORMATION TILL DÖDS?
Om konsten att leva i ett informationssamhälle
Översättare: Rikard Zeylon Brage
Fakta
227 s. Inbunden
Utgivningsdatum: 2012-12-14
ISBN: 978-91-85311-40-8
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

Den totala mängd lagrad information som finns i världen idag uppgår till cirka 800 000 000 000 gigabyte, och den totala mängd information som hushållen i USA konsumerar per dag är nära 3 600 000 000 000 gigabyte. Hur påverkar all denna information människan? Finns det någon gräns för hur mycket information en människa kan konsumera? Och vad är bra och dålig information?

I boken Information till döds? tar den amerikanske författaren, Clay A. Johnson – bland annat ansvarig för Barack Obamas valkampanj på Internet - upp dessa dagsaktuella frågor. Boken har fått stor uppmärksamhet i USA, då det är den första bok som på ett övergripande sätt tar upp konsekvenserna av att leva i ett modernt informationssamhälle. Boken ger också praktiska råd för hur man kan förhålla sig till all den mängd information som når oss via tv, Internet, smartphones och andra mediekanaler.

Clay A. Johnson har gjort sig känd för sitt arbete med att försöka få politisk information mer öppen och tillgänglig för en bred allmänhet. Tillsammans med några medarbetare startade han 2004 Blue State Digital, ett företag vars syfte är att understödja och sprida information om demokratiska presidentkandidater och icke-vinstdrivande organisationer.

RÖSTER OM BOKEN


CLAY A. JOHNSON
Clay A. Johnson har gjort sig känd för sitt arbete med att försöka få politisk information mer öppen och tillgänglig för en bred allmänhet. Tillsammans med några med­arbetare startade han 2004 Blue State Digital, ett företag vars syfte är att under­stödja och sprida information om demo­kratiska presidentkandidater och icke-vinstdrivande organisationer.
BÖCKER
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn: 070-352 50 30
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se