Sölvi Vatn
STRANDENS BLOMMOR
Fotograf: Torbjörn Skogedal
Barn & ungdom
60 s. Inbunden
Från 3 år
Utgivningsdatum: 2008-03-14
ISBN: 978-91-85311-22-4
Provbläddra i boken
Köp boken
INNEHÅLL

Besök stranden tillsammans med barnen och hälsa på alla blommor som växer där! Med Strandens blommor vill författaren Sölvi Vatn och fotografen Tor­björn Skogedal på ett lekfullt och estetiskt tilltalande sätt inspirera barn till att lära känna några av våra vanligaste blommor vid sjöar och hav.

Boken är den tredje och sista delen i serien Min första flora, böcker avsedda att läsas för barn av vuxna. Övriga delar tar upp ängens respektive skogens blommor.

RÖSTER OM BOKEN

"En mycket tilltalande flora som inbjuder barn och vuxna att gå ut i naturen och tillsammans upptäcka skogens vanligaste och mest lättupptäckta blommor."

Gunilla Essén, BTJ-häftet

"Det är något friskt med fotofloror, som manar till ett helt annat förhållningssätt än den gamla tidens dissekerande. I naturen står blommorna oplockade och opressade och lätt igenkännliga utan att få sina ståndare och pistiller räknade och ituskurna."

Nisse Larsson, Dagens Nyheter

SÖLVI VATN
Lindskog Förlag • Döbelnsgatan 44 • 113 52 Stockholm • tfn/fax: 046-39 60 65
info@lindskogforlag.se • hemsida: www.lindskogforlag.se